Centrul logopedic interşcolar Ialomița

Ce este CLI Ialomița?

Centrul logopedic interşcolar Ialomița, denumit în continuare CLI Ialomița, este o structură de învăţământ special integrat al învăţământului preuniversitar, finanţat, coordonat, monitorizat şi evaluat de Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomița.

CLI este o structură de învăţământ special integrat pentru copiii/elevii cu cerinţe educative speciale, care prezintă tulburări de limbaj şi de comunicare, precum şi dificultăţi de învăţare specifice.

Activitatea desfăşurată în CLI constă în terapia tulburărilor de limbaj şi de comunicare, precum şi în elaborarea şi realizarea unor programe/proiecte specifice, corespunzătoare principalelor disfuncţionalităţi ale limbajului şi comunicării.

Activitatea desfăşurată în CLI constă în terapia tulburărilor de limbaj şi de comunicare. În competenţa profesorilor logopezi din cadrul CLI intră următoarele tulburări de limbaj şi de comunicare:

 • tulburările de pronunţie/articulare;
 • tulburările de ritm şi fluenţă a vorbirii;
 • tulburările limbajului scris-citit;
 • tulburările de dezvoltare a limbajului;
 • tulburările de voce;
 • alte tulburări de limbaj care influenţează negativ adaptarea şcolară şi socială a copiilor.

Activitatea desfăşurată în CLI are următoarele obiective:

 • depistarea, evaluarea şi identificarea tulburărilor de limbaj şi de comunicare la copiii preşcolari înscrişi sau nu în grădiniţe şi la şcolarii mici;
 • asigurarea caracterului preventiv al activităţii de terapie logopedică, prin acordarea unei atenţii prioritare copiilor preşcolari cu tulburări de limbaj înscrişi în grădiniţe, în scopul prevenirii instalării dificultăţilor de învăţare a scrisului şi cititului la vârsta şcolară;
 • orientarea terapiei logopedice spre corectare, recuperare, compensare, adaptare şi integrare şcolară şi socială;
 • corectarea tulburărilor de limbaj şi de comunicare în vederea diminuării riscului de eşec şcolar;
 • sprijinirea cadrelor didactice în abordarea personalizată a copiilor/elevilor cu tulburări de limbaj şi comunicare.