Precizări privind evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor