ÎMPREUNĂ PRINDEM CURAJ!

Context

Astăzi, comportamentele agresive și violența au devenit o problemă semnificativă în societatea contemporană. Această agresivitate se manifestă în diverse contexte, generând consecințe sociale negative considerabile. Se definește violența în relație cu conceptul de agresivitate, multe perspective identificând agresivitatea ca un aspect al instinctului, iar violența ca fiind rezultatul influențelor culturale, al mediilor în care individul trăiește și al educației pe care o primește.

Creșterea manifestărilor agresive și a violenței în școli suscită îngrijorare și necesitatea găsirii de soluții eficiente pentru a contracara acest fenomen. Abordarea agresivității și a violenței în cadrul mediului școlar nu se rezumă doar la politici educaționale bine concepute și consecvente, ci și la implementarea unor strategii eficiente de intervenție în clase, prin implicarea directă a profesorilor și elevilor, a familiilor și a comunității în ansamblu.

Lansare

CJRAE Ialomița și Inspectoratul Școlar Județean Ialomița invită unitățile de învățământ din județ să participe activ la programul național anti violență lansat de Ministerul Educației.

În perioada noiembrie 2023 – august 2024, se desfășoară în toate județele țării și în Municipiul București Programul de prevenire a violenței și infracțiunilor în mediul școlar denumit ”Împreună prindem curaj”. Acest program, aprobat prin OME nr. 6631/10.11.2023 (disponibil la https://edu.ro/anti_violenta), se concentrează pe sprijinirea școlilor pentru crearea unui mediu sigur și propice învățării. Se dorește ca proiectele dezvoltate în cadrul acestui program să devină punctul de plecare al unei adevărate campanii naționale de prevenire a violenței în mediul școlar, crescând anual pentru a implica fiecare actor din cadrul școlii în crearea și menținerea unei atmosfere propice învățării.

Scopul programului

Prevenirea și reducerea violenței și a infracțiunilor în mediul școlar.

Obiectivele programului

 • Crearea unui climat sigur, primitor și de susținere pentru toți beneficiarii implicați (preșcolari, elevi, personalul unității și părinții) la nivelul unităților de învățământ:
 • Îmbunătățirea relațiilor/coeziunii dintre personalul școlii, familie și preșcolari/elevi, inclusiv a colaborării acestora în vederea susținerii victimelor să gestioneze momentul traumatic și a autorilor să-și îmbunătățească comportamentul;
 • Capacitatea preșcolarilor/elevilor să raporteze faptele de violență și a martorilor să adopte strategii de susținere a victimelor și descurajare a comportamentelor violente ale autorilor:
 • Îmbunătățirea abilităților sociale și emoționale ale preșcolarilor/ elevilor, inclusiv a capacității acestora de identificare, interpretare, exprimare și autocontrol/autoreglare a emoțiilor într-o manieră constructivă față de sine și față de ceilalți;
 • Conștientizarea consecințelor asociate săvârșirii faptelor de violență și a infracțiunilor.

Grup țintă

Programul se adresează preșcolarilor, elevilor din învățământul primar, gimnazial, liceal și postliceal, părinților/familiilor preșcolarilor și elevilor.

Calendarul programului

Programul de prevenire a violenței și a infracțiunilor în mediul școlar se va desfășura pe parcursul anului școlar 2023-2024. Pentru a accesa calendarul apăsați AICI

Bugetul

Bugetul total al programului pentru județul Ialomița este 21.000 lei, prevăzut în Anexa 2 la Ordinul ministrului educației pentru aprobarea Programului de prevenire a violenței și a infracțiunilor în mediul școlar „Împreună prindem curaj” și pentru alocarea sumelor provenind din Mecanismul național de susținere a prevenirii criminalității. ISJ Ialomița va primi în buget sumele de mai sus, ca suplimentare la buget, capitolul 65.01 „Învățământ”, titlul 57 „Asistență socială”, urmând ca acestea să fie distribuite unităților de învățământ selectate; lista cu unitățile de învățământ care vor beneficia de finanțare va fi înaintată la ISJ Ialomița de către directorul CJRAE Ialomița, în urma evaluării proiectelor depuse. Bugetul maxim care poate fi alocat unei unități de învățământ este 4.000 lei.

Cheltuieli acceptate în cadrul programului

Cheltuielile acceptate in cadrul programului trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să fie necesare pentru realizarea activităților planificate de unitatea de învățământ;
 • să fie efectuate în perioada de implementare a programului;
 • să fie înregistrate în contabilitatea beneficiarului, să fie dovedite prin documente originale emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau de alte documente contabile cu valoare probatorie echivalentă facturilor astfel încât să fie identificabile și verificabile;
 • să respecte prevederile legislației naționale, inclusiv în ceea ce privește regimul achizițiilor publice;
 • să nu fi făcut obiectul altor finanțări publice, în condițiile legii.

ATENȚIE! În acest program nu sunt permise cheltuielile salariale.

Exemple de cheltuieli acceptate puteți găsi AICI

Roluri

În cadrul programul de prevenire a violenței și a infracțiunilor în mediul școlar instituțiile implicate au roluri bine definite.  Pentru a accesa rolurile instituțiilor apăsați AICI

Înscrierea și selecția unităților de învățământ din județul Ialomița

Programul este deschis tuturor unităților de învățământ cu personalitate juridică din țară. Participarea la proiect se face pe baza înscrierii și selecției de către CJRAE Ialomița.Formularul de înscriere completat va fi transmis pe adresa de e-mail cjrae.antiviolenta.il@gmail.com, conform termenului stabilit în calendarul proiectului (10 decembrie 2023).

Condiții de participare

 • unitatea de învățământ să aibă personalitate juridică;
 • unitatea de învățământ demonstrează că există necesitatea inițierii și desfășurării unor activități de prevenire a violenței și infracțiunilor pentru preșcolari/elevi și familiile acestora;
 • unitatea de învățământ își propune să implice Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenței, a faptelor de corupție şi discriminării în mediul școlar şi promovarea interculturalității în proiectarea și desfășurarea activităților.

Criterii generale de selecție (3-5 criterii)

 1. Formularul de înscriere este completat în întregime, sunt descrise nevoile preșcolarilor/ elevilor, activitățile propuse, rezultatele așteptate, echipa implicată, parteneriatele și cheltuielile necesare;
 2. Activitățile propuse sunt adecvate pentru nevoile preșcolarilor/elevilor și se încadrează în obiectivele programului;
 3. Desfășurarea activităților propuse este planificată în perioada decembrie 2023 – iunie 2024;
 4.  Bugetul solicitat este de maxim 4000 lei;
 5. Cheltuielile și bugetul estimat sunt corelate cu activitățile

Activități eligibile

Unitățile de învățământ sunt încurajate să proiecteze, inițieze și desfășoare activități adaptate nevoilor preșcolari/elevilor, familiilor acestora și climatului școlar.

Activitățile bazate pe implicarea activă a preșcolarilor/elevilor, pe cooperare și crearea unui spațiu sigur pentru fiecare pot avea un impact semnificativ și pozitiv asupra acestora. De asemenea, o componentă importantă este implicarea părinților în activitățile școlii, alături de alți parteneri sau reprezentanți ai comunității locale. Încurajăm atât parteneriatele publice, cât și cele public- private, între unitățile de învățământ și ONG-uri sau/și reprezentanți ai mediului de afaceri. Activitățile pot fi organizate în cadru școlar sau extrașcolar, inclusiv în săptămâna „Școala Altfel”.

Pentru a afla exemple de activități apasă AICI

Formulare

Formularul de înscriere (Anexa 1) îl puteți descărca de AICI

Formularul de raportare (Anexa 2) îl puteți descărca de AICI