Documentele necesare obținerii certificatului de orientare școlară

Dacă descărcarea documentelor cu Google Chrome nu este posibilă, folosiți alt browser de internet.

 1. Cerere tip (C.J.R.A.E.)  descarcă aici
 2. Copie certificat de naștere copil/ C.I. copil
 3. Copii acte de identitate părinți/tutore legal (unde este cazul copie hotărâre divorț, certificat deces,  hotărâre plasament)
 4. Evaluare psihologică – valabil 3 luni descarcă aici
 5. Fişă medicală sintetică – valabil 1 an descarcă aici 
 6. Certificat medical A5 (de la medic specialist) – valabil 4 ani (daca specifică medicul, altfel are valabilitate 3 luni) descarcă aici
 7. Fișa psihopedagogică (eliberată de unitatea de învățământ) –  valabil 6 luni   descarcă aici
 8. Anchetă socială – valabil 6 luni  descarcă aici
 9. Factorii de mediu – anexă a anchetei sociale descarcă aici
 10. Copie a certificatului de încadrare în grad de handicap şi hotărâre.
 11. Adeverință elev – de la şcoală (se specifică clasa)
 12. Ultimul certificat de orientare școlară (dacă a mai avut)
 13. Dosar medical, conţinând: certificat/ raport medical, cu recomandarea explicită ”pentru şcolarizare la domiciliu” , eliberat de un medic de specialitate, conform legislaţiei în vigoare (pentru elevii claselor preg – VIII şi liceu, care solicită învăţământ la domiciliu)