Documentele necesare obținerii certificatului de orientare școlară

 1. Cerere tip (C.J.R.A.E.)  descarcă aici
 2. Copie certificat de naștere copil/ C.I. copil
 3. Copii acte de identitate părinți/tutore legal (unde este cazul copie hotărâre divorț, certificat deces,  hotărâre plasament)
 4. Evaluare psihologică – valabil 3 luni descarcă aici
 5. Fişă medicală sintetică – valabil 1 an descarcă aici 
 6. Certificat medical A5 (de la medic specialist) – valabil 4 ani (daca specifică medicul, altfel are valabilitate 3 luni) descarcă aici
 7. Fișa psihopedagogică (eliberată de unitatea de învățământ) –  valabil 6 luni   descarcă aici
 8. Anchetă socială – valabil 6 luni  descarcă aici
 9. Factorii de mediu – anexă a anchetei sociale descarcă aici
 10. Copie a certificatului de încadrare în grad de handicap şi hotărâre.
 11. Adeverință elev – de la şcoală (se specifică clasa)
 12. Ultimul certificat de orientare școlară (dacă a mai avut)
 13. Dosar medical, conţinând: certificat/ raport medical, cu recomandarea explicită ”pentru şcolarizare la domiciliu” , eliberat de un medic de specialitate, conform legislaţiei în vigoare (pentru elevii claselor preg – VIII şi liceu, care solicită învăţământ la domiciliu)